การค้าไม่แฟร์....TCCT รับฟัง (FULL)

ภาพยนตร์สั้นเรื่องราวของ ‘ชาติ’ ผู้ประกอบการขนาดย่อมที่ประสบปัญหาถูกเอาเปรียบจากการยืดเวลา Credit Term จากคู่ค้า --------------------------- ช่องทางการรับข่าวสารจากสำนักงาน กขค. - Facebook : https://www.facebook.com/TCCT.OR.TH - LINE OA : https://page.line.me/jhl2888x - Website : https://www.tcct.or.th/ #TCCT #สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า #การค้าไม่แฟร์TCCTรับฟัง
Paylaş: